O projekcie

Tytuł projektu:Modelowanie wydajności, niezawodności i zużyciaenergii wielopoziomowych systemów równoległych wielkiej skali z uwzględnieniem CPU oraz GPU
 
Kierownik projektu:dr hab. inż. Paweł Czarnul
 
Numer Projektu:2012/07/B/ST6/01516
 
Jednostka finansująca projekt:Narodowe Centrum Nauki (NCN)
 
Jednostka realizująca projekt:WETI Politechnika Gdańska
 
słowa kluczowe:rozproszone systemy obliczeniowe wielkiej skali,aplikacje równoległe i rozproszone, skalowalność, niezawodnośćobliczeń, zużycie energii systemów wielkiej skali, CPU, GPU

Cel i efekty projektu

 1. Utworzenie sparametryzowanych modeli systemów wielkiej skali(volunteer oraz klastrowych), których komponentami są urządzeniaobliczeniowe (CPU, GPU) i sieciowe
 2. Zdefiniowanie modeli aplikacji równoległych, które mogąbyć uruchamiane na ww. systemach.
 3. Opracowanie funkcji szacujących czas wykonania, niezawodnościi zużycia energii) bloków obliczeniowych i komunikacyjnychaplikacji na bazie testów praktycznych. Funkcje te wykorzystywanesą przez symulator wykonania aplikacji na systemach wielkiejskali (poniżej).
 4. Implementacja środowiska symulacyjnego wykonania symulacjirównoległych na systemach wielkiej skali. Środowisko składasię z:
  1. aplikacji klienckiej - edytora pozwalającego namodelowanie systemów wielkiej skali i aplikacji nanich uruchamianych, panelu zarządzania symulacjami.Możliwe jest zdefiniowanie modelu systemu, aplikacji(w formie legalnego kodu języka Java z rozszerzeniamireprezentującymi bloki obliczeniowe i komunikacyjne)
  2. bazy danych sprzętu (procesorów, komponentów sieciowych)
  3. modeli określających czasy wykonania poszczególnychbloków, zużycie energii i niezawodność
  4. symulatora wykonania ww. aplikacji równoległych nazdefiniowanym środowisku - umożliwia przeprowadzeniesymulacji zwracających czas działania aplikacji, zużytąenergię i symulowaną niezawodność wykonania.